I nya SVT´s sommarlovsmorgon avsnitt 14 förevisar Jessie & Jecko hur ett reningsverk fungerar. Självklart finns AUMA´s produkter med då vi är en integrerad del av vardagen:

   – Vi bryr oss om naturen och förenklar distribution av rent vatten.
 
   – Vi bidrar till en säker och effektiv energi- och kraftproduktion.
 
   – Vi tillgodoser en säker och trygg hantering inom olje- och gasindustrin.
 
   -Vi är den flexibla partnern i processtekniska anläggningar med höga krav på säker och produktiv drift.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.