Hur garanterar ni att arbetsmiljö och miljöpåverkan lever upp till dagens krav?

Vi jobbar ständigt med förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och har ett målorienterat, kund fokuserat ledningssystem som hjälper oss att styra och utveckla samtliga processer i företaget. AUMA Scandinavia är certifierat enligt EN-ISO 9001 och 14001 gällande produkter och servicetjänster.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/foeretag/foeretagets-sociala-ansvar.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.