Kvalitetspolicy

Pålitlighet
Allt arbete och alla processer i vår verksamhet skall utföras med utlovad kvalitet och inom överenskommen tid.

Ansvar
Kvalitet är allas ansvar. Såväl ledning som medarbetare ska vara fokuserade på att tillgodose kundens krav.

Förtroende
Vi ska erbjuda och leverera produkter och tjänster, som motsvarar kundens och myndigheters krav. Vi ska ha detaljkunskaper om våra produkter samt god kännedom om dess applikationer och underhåll.

Kundservice
Vi ska ge bra kundservice och teknisk support.

Ständig förbättring
Vi ska ständigt förbättra vår kvalitet och prestation bl.a. genom kompetensutveckling av vår personal, kontinuerlig utvärdering av våra processer och effektivisering av vårt ledningssystem.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.