Vad är ett elektriskt ställdon?

Det finns olika typer av elektriska ställdon, linjära ställdon som skapar linjär rörelse, flervarvsdon som skapar roterande rörelse, eller vridsektordon vilket är ett ställdon som behöver mindre än ett helt varv för att utföra ett helt ventilslag. Ställdon kan användas för att utföra olika funktioner, såsom att förflytta, positionera, justera, reglera, öppna/stänga, lyfta/sänka eller vrida något, beroende på applikationen och kraven på det specifika systemet. Elektriska ställdon används inom olika applikationer och industrier, såsom Vatten & Avlopp, Energi & Kraftindustri, Industri & Marin, Olja & Gas samt processteknisk industri.

De erbjuder fördelar som hög precision, driftsäkerhet, mångsidighet och energieffektivitet, vilket gör dem till en populär lösning i olika industrier och applikationer. Styrningen av ställdon kan variera från enkel manuell styrning med exempelvis knappar eller handratt, till mer avancerad automatisk styrning med hjälp av sensorer och datorer eller styrsignaler från kontrollrummet via standardiserade signalsystem.

Här hittar du mer om elektriska ställdon

 

Vad används ett elektriskt ställdon till?

Elektriska ställdon erbjuder fördelar som gör dem till en populär lösning inom olika applikationer och industrier.

  • Precision: Elektriska ställdon erbjuder hög precision när det gäller rörelse- och positionskontroll. De kan utföra exakta och upprepningsbara rörelser, vilket är avgörande inom många tillämpningar där precision är viktig, såsom automation.
  • Mångsidighet: Elektriska ställdon kan användas inom en mängd olika applikationer inom industriell automation. Den vanligaste applikationen är någon form av ventil, lucka eller jalusispjäll. De är modulära och kan anpassas för att passa olika krav och behov.
  • Energieffektiva: Elektriska ställdon är energieffektiva och bidrar till att minska energiförbrukningen samt kräver mindre service och underhåll än alternativa lösningar. Det ger minskade driftskostnader och minskad miljöpåverkan – vilket är fördelaktigt ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

 

Hur fungerar ett elektriskt ställdon?

Ett elektriskt ställdon fungerar genom att omvandla elektrisk energi till mekanisk rörelse med hjälp av en elektrisk motor.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss

Fel: Kontaktformulär hittades inte.