Vad innebär funktionssäkerhet – SIL?

Processer där risken för olyckor (personskador eller miljöskador) bedöms vara stora utrustas allt oftare med säkerhetssystem som försätter anläggningen i ett säkert tillstånd vid en olycka. Dessa system dimensioneras enligt internationella standarder för funktionssäkerhet som till exempel IEC 61508, IEC 61511 och EN ISO 13849. AUMA:s SIL-certifierade produkter utgör en viktig länk i ett SIL-klassat system.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/loesningar/driftfoerhaallanden/funktionssaekerhet-sil.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.