Idag vill vi hälsa Kresten Larsen välkommen till vårt serviceteam i Danmark. Kresten har lång teknisk erfarenhet och mer än 5 års erfarenhet av AUMA´s elektriska ställdon. Med denna förstärkning har vi nu 5 st kompetenta servicetekniker i Danmark för att täcka samtliga regioner. Krestens kontaktuppgifter kommer att vara:

Email: kresten.larsen@auma.com

Tel: 0045 60987120

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.