Är era ställdon korrosionsskyddade?

AUMA:s effektiva korrosionsskydd bidrar till produkternas långa livslängd. Korrosionsskyddssystemet som appliceras på AUMA:s ställdon är baserat på en kemisk förbehandling samt en pulverlackering i två skikt på de enskilda komponenterna. AUMA:s korrosionsskydd är indelat i olika klasser för olika driftförhållanden och grundar sig på korrosionsklasserna enligt ISO 12944-2. SA och SQ donens korrosionsskydd i standardutförande motsvarar C5M enligt SS-EN 12944-2.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/loesningar/driftfoerhaallanden/korrosionsskydd.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.