Genom att använda elektriska ställdon istället för oljehydralik för att reglera flöden undviks oljespill i naturen

Genom att använda elektriska ställdon istället för oljehydralik för att reglera flöden undviks oljespill i naturen

En hälsosam och hållbar miljö för människor, djur och natur

Som ett globalt företag inser vi vårt ansvar gentemot samhället och strävar efter att främja en hälsosam och hållbar miljö för människor, djur och natur. Detta engagemang genomsyrar hela vår verksamhet, från produktion och transporter till våra produkter och arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vår produktutveckling präglas av resurseffektivisering och vi arbetar kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan och öka användningen av förnybar energi. Våra moderna produktionsanläggningar är certifierade enligt de stränga miljöledningssystemen EN-ISO 9001 och 14001 för produkter och servicetjänster. Både vi och vårt moderbolag i Tyskland delar detta åtagande och fortsätter att driva framåt mot en hållbar framtid.

Energieffektiva lösningar och minskad miljöpåverkan

Som företag känner vi ett särskilt ansvar att skapa hälsosamma miljöer genom att minimera användningen av material som kan ha skadliga effekter på människor eller miljö. Vi anstränger oss för att ta fram energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.

Med sina höga spännings-, vibrations- och temperaturtoleranser gör våra elektriska ställdon jobbet år efter år, utan att förorena vår gemensamma och viktiga natur. Som ett globalt företag fokuserar vi på hur vi kan bidra till en hållbar och cirkulär framtid. För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/foeretag/foeretagets-sociala-ansvar

Ladda ner certifikat

ISO 9001, 14001

Elektriska ställdon kräver mindre underhåll och service än lösningar med oljehydraulik

Har du några frågor? Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss!
Vi hör av oss så fort vi kan.

Tel: 040-311550

    Jag godkänner användarvillkoren

    Fel: Kontaktformulär hittades inte.