Alla produktparametrar kan ställas in enkelt med appen. Detta sparar tid och kostnader vid idrifttagningen. Anslutningen till ställdonet sker trådlöst över Bluetooth. Produktparametrarna kan antingen konfigureras var för sig med appen eller överföras till ställdonet som fördefinierade parametersatser. Det går även att kopiera parametersatser från ett manöverdon till ett annat. Lösenordsskyddade användarnivåer ger ett effektivt skydd mot otillåtna ändringar av parametrarna.

Läs mer

Fel: Kontaktformulär hittades inte.