AUMA har lanserat sin nya SIMA² master station, som ger högpresterande ställdon kontroll och övervakning via öppna fältbussstandarder. Genom att optimera kommunikationen mellan fältenheter och värdsystem förenklar SIMA² Master Station alla aspekter av att konfigurera, styra och hantera ställdon och andra fältenheter under anläggningens livscykel. Även om SIMA² Master Station är lämplig för alla typer av anläggningar, är det särskilt fördelaktigt för omfattande anläggningar med ett stort antal ställdon, såsom tankanläggningar och raffinaderier.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.