Lars Ladegaard Lausen i AUMA Scandinavia har nu blivit en auktoriserad elektriker. AUMA Scandinavia i Danmark kan därmed hantera alla typer av elinstallationer. Vi kan utföra elinstallationer i samband med installation av dina AUMA enheter och därmed undvika att flera företag behöver vara involverade i installationsarbetet. Det vill säga tid och pengar kan sparas. I samband med service och inspektion kan vi undersöka elinstallationen och upptäcka eventuella fel och åtgärda dessa så att installationen kan fungera felfritt. På så sätt kan man undvika driftstopp och andra konsekvenser relaterade till en defekt komponent eller installation. Kontakta oss gärna för mer information!

Fel: Kontaktformulär hittades inte.