Finns det explosionsskyddade ställdon?

I anläggningar där explosionsfarliga atmosfärer kan uppkomma måste man använda explosionsskyddade ställdon. Deras konstruktion gör att de inte kan bli antändningskällor. De bildar inga tändgnistor eller höga yttemperaturer. Vi levererar Ex klassade don enligt Ex dII och upp till Ex e IIT4. Våra ställdon uppfyller de vanligaste internationella kraven.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/loesningar/driftfoerhaallanden/explosionsskydd.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.