Finns era ställdon med olika kapslingsklasser?

AUMA:s ställdon arbetar tillförlitligt både i kyla och värme. Det finns olika utföranden som är anpassade för olika driftmiljöer. Ställdon SA och SQ levereras med den högre kapslingsklassen IP68 enligt EN 60529. IP68 skyddar mot översvämning med en vattenpelare på upp till 8 m i maximalt 96 timmar. Under översvämningen är upp till 10 manövreringar tillåtna. Vi har även renodlade undervattensdon som klarar av att jobba 60m under vatten.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/loesningar/driftfoerhaallanden/kapslingsklass.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.