Kan man koppla motorstyrningar till era ställdon?

Ett ställdon som har en integrerad motorstyrning kan efter installation av strömförsörjningen manövreras elektriskt med hjälp av knapparna på den lokala manöverpanelen. Motorstyrningen är optimalt anpassad till ställdonet. Ställdonet kan ställas in komplett på den lokala manöverplatsen utan anslutning till styrsystemet. Signalutbytet mellan styrsystemet och ställdonet består endast av körkommandon och indikeringar/ lägesåterföring. Apparaten utför motorinkopplingarna nästan helt utan fördröjningar. AUMA:s ställdon med integrerad motorstyrning AC kan levereras med gränssnitt som passar till de vanligaste fältbussystemen som används inom processautomation.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/produkter/manoevermoduler.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.