Arbetsmiljöpolicy

Att erbjuda anställda en god och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet för AUMA Scandinavia!

Samtliga medarbetare ansvarar för att arbetsmiljön är bra. Vårt arbete är inriktat på att följa gällande lagar och föreskrifter.

Vårt mål är att:

  • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet.
  • Våra medarbetare ska följa arbetsmiljölagen för att minska riskerna för att drabbas av ohälsa eller skador.
  • Företagsledningen och arbetsledare ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett arbetsmiljöriktigt sätt för sina medarbetare.
  • Alla anställda ska få nödvändig utbildning, samt att nyanställda ska få introduktion och instruktion.
  • Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid samtliga inköp.
  • Kontinuerligt verka för förbättring av arbetsmiljön.
Har du några frågor? Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss!
Vi hör av oss så fort vi kan.

Tel: 040-311550

    Jag godkänner användarvillkoren

    Fel: Kontaktformulär hittades inte.