Vad är ett linjärt ställdon?

Ett linjärt ställdon är en elektromekanisk enhet som används för att skapa en rörelse i en rak linje. Det består vanligtvis av en elektrisk motor, en växel och en spindelmutter, som omvandlar den roterande rörelsen från motorn till en linjär rörelse. Motorn kan vara antingen av typen AC eller DC, beroende på effektbehov och andra faktorer.

Här kan du läsa mer om linjära ställdon

 

Vad används ett linjärt ställdon till?

Linjära ställdon används inom olika industrier och applikationer, de kan användas för att med en linjär rörelse förflytta, positionera, justera, reglera, öppna/stänga, lyfta/sänka eller vrida något, beroende på applikationen och kraven på det specifika systemet.

Ett linjärt ställdon kan styras lokalt eller fjärrmanövreras från kontrollrummet via standardiserade signalsystem, beroende på applikationen och kraven på kontroll. Linjära ställdon kan ha olika kapaciteter för kraft, hastighet och slaglängd beroende på behoven i den specifika applikationen.

Hur fungerar linjära ställdon?

När ställdonet får en signal, omvandlar motorn den elektriska energin till mekanisk energi och roterar växeln som är kopplad till spindeln. Detta får spindelmuttern att rotera och därmed rör kolvstången antingen utåt eller inåt, beroende på vilken signal ställdonet får.

En tätare gängning och mindre spindelstigning ger en långsammare rörelse, men med högre lastkapacitet. Å andra sidan ger en glesare gängning och högre spindelstigning en snabbare rörelse med lägre lastkapacitet.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss

Fel: Kontaktformulär hittades inte.