Vad är ett vridsektordon och vad används de till?

Ett vridsektordon är ett flervarvsdon som behöver mindre än ett helt varv för att utföra ett helt ventilslag. Vridspjäll och kulventiler, är ofta fritt roterbara. För att det ska gå att manövrera exakt till ändlägena i manuell drift är vridsektordonen i serie SQ utrustade med interna mekaniska ändstopp.

För ytterligare information se https://www.auma.com/sv/produkter/vridsektordon.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.